• Od czerwca wydzielamy dedykowane konta pocztowe do komunikacji z naszymi specjalistami:  
  • odlewanie@fea-project.eu - sprawy związane z procesami odlewania i przemysłu odlewniczego
  • spawanie_ht@fea-project.eu - sprawy związane z procesami spawania i obróbki
  • cieplnej dynamika@fea-project.eu - sprawy związane z procesami zmiennymi w czasie
  • support@fea-project.eu - wsparcie w zakresie oferowanych produktów
 • lokalizacja

  Nowa lokalizacja

  Nowa lokalizacja, aby łatwiej było do nas dotrzeć:  
 • hamulce2KOMUNIKAT NR 2

  Przewiduje się prezentowanie referatów obejmujących następujące dziedziny:

  • Rozwój konstrukcji układów hamulcowych
  • Rozwój konstrukcji zespołów, podzespołów oraz pozostałych elementów podwozia i nadwozia w kierunku bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów
  • Nowoczesne rozwiązania infrastruktury drogowej podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • Rozwojowe systemy bezpieczeństwa transportu drogowego

  Każdy z uczestników otrzyma materiały konferencyjne zawierające teksty referatów w wersji nadesłanej przez autorów oraz ich streszczenia.

  Szczegółowe informacje nt. programu konferencji oraz spraw organizacyjnych podane zostaną w następnym komunikacie.


  MIEJSCE KONFERENCJI:

  ZAMEK SIMP w RYDZYNIE

  im. prof. inż. Henryka Mierzejewskiego

  64-130 Rydzyna, pl. Zamkowy 1

  www.zamek-rydzyna.com.pl


  DODATKOWE INFORMACJE:

  Podczas Konferencji będzie możliwość demonstracji pojazdów i urządzeń z dziedziny techniki samochodowej.

  Zgłoszenia zamiaru i formy tej prezentacji należy uzgodnić z organizatorami.


  WAŻNE TERMINY:

  01.05.2015 r. Termin przysłania zgłoszenia, tytułu referatu oraz jego streszczenia. 01.06.2015 r. Termin przysłania całego tekstu referatu. 15.09.2015 r. Termin zgłoszenia uczestnictwa bez referatu.

  Zasady przygotowania referatu:

  Referat powinien być napisany w języku polskim lub angielskim, czcionką „Times New Roman” o wielkości 11 pkt., z wyrównaniem do obydwu marginesów, na kartkach A4. Należy stosować pojedynczy odstęp pomiędzy wierszami. Wcięcia rozpoczynające akapity powinny mieć głębokość 0.5cm. Objętość referatu nie powinna przekraczać 10 stron i nie powinien on zawierać więcej niż 15 rysunków. Pożądane jest, aby referat miał parzystą liczbę stron. Marginesy powinny wynosić: lewy-2,5cm, prawy-2.5cm, dolny-2.5cm, górny-2.5cm (na pierwszej stronie 5.5cm). W nagłówku tekstu należy umieścić pierwszą literę imienia i nazwisko autora (imiona i nazwiska autorów) oraz tytuł referatu. Tekst nagłówka należy oddzielić od reszty tekstu linią ciągłą. Tekst referatu powinien być podzielony na ponumerowane (cyframi arabskimi) rozdziały i podrozdziały. Tytuły (wypośrodkowane względem marginesów) rozdziałów głównych powinny być pisane czcionką pogrubioną wielkości 11 pkt., tytuły podrozdziałów – czcionką pogrubioną 9 pkt. Na końcu referatu należy podać wykaz literatury oraz, po zostawieniu dwóch pustych wierszy: tytuł referatu (czcionką pogrubioną wielkość 11 pkt., wyśrodkowały względem marginesów) i tekst streszczenia (czcionką 9 pkt., z wyrównaniem do obydwu marginesów, z wcięciem rozpoczynającym akapit), poprzedzony napisem Streszczenie (rozstrzelone odstępy między znakami, wyśrodkowane, czcionka wielkości 9 pkt., oddzielone od tyłu i tekstu jednym wolnym wierszem).

  Wybrane referaty mogą być skierowane do opublikowania w Archiwum Motoryzacji.


  ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

  na który należy kierować zgłoszenia

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników

  Mechaników Polskich

  pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 ŁÓDŹ

  tel. +48 42 632 55 36

  e-mail:konham@wp.pl

  www.ptim.simp.pl, www.lodz.simp.pl


  SKŁAD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

  Honorowy Przewodniczący: Jerzy Werner

  Przewodniczący: Witold Opasewicz

  Zastępcy przewodniczącego: Henryk Bil, Krzysztof Dwornik

  Sekretarz organizacyjny: Wojciech Kacperski


  KOSZT KONFERENCJI:

  Koszt konferencji z materiałami konferencyjnymi, noclegiem i wyżywieniem wynosi:
  • dla autorów referatów 700 zł + VAT
  • dla uczestników 900 zł + VAT
  • dla osób towarzyszących 500 zł + VAT

  Opłaty za uczestnictwo należy przekazać w terminie do 15.09.2015 r. na konto:

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

  90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a

  PKO BP S. A. I O/Łódź nr 14 1020 3352 0000 1602 0009 8673

 • myszkaFirma 3Dconnexion przygotowała dla swoich klientów nowoczesną, pierwszą na świecie bezprzewodową myszkę 3D. SpaceMouse Pro Wireless to między innymi całkowita bezprzewodowa swoboda, zaawansowana nawigacja 3D, maksymalna wydajność, minimalna ilość ruchów ręką i ergonomia światowej klasy. Nowoczesna bateria zasilająca SpaceMouse Pro Wireless zapewnia nawet do 2 miesięcy codziennej pracy. W sprzedaży dostępna będzie od lipca.